Avgifter

Inbetalning
Vid inbetalning, ange namnet på personen som betalningen avser, samt att det gäller medlemsavgift. Ex. “Medlemsavgift, Förnamn Efternamn”.
Inbetalning görs till:

Bankgiro
715-0972
Ange namnet på personen betalningen avser, samt att det gäller medlemsavgift.

Swish
123-179 42 70

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 800 kr/säsong (sept-sept) för alla, oavsett ålder.

Licensavgifter
För de barn/ungdomar som sedan ska ut och tävla krävs det en licens. Man betalar då medlemsavgift plus någon av licensavgifterna nedan till klubben.

T.ex. 800 kr (medlemsavgift) + 400 kr (A-licens Ungdom) = 1200 kr.

§ 7. Licens
För att få delta i SBTF:s tävlingsverksamhet skall spelaren inneha giltig tävlingslicens.
Det finns två licenstyper, A-licens och D-licens.

A-licensen ger rätt att delta i hela SBTF:s tävlingsverksamhet.
D-licensen ger enbart rätt att delta i Distriktstävlingar inom det egna distriktet, samt i distriktets ungdoms- och pensionärsserier.

D-licens ingår i medlemsavgiften. Licensiering görs utav klubben.

A-licenser
 
Ungdom Födda 2006 – 2011 400 kr
Barn Födda 2012 eller senare 200 kr
 
Senior Födda 1960-2005 650 kr
Pensionär Födda 1959 eller tidigare 400 kr

 Enligt Svenska Bordtennisförbundet gällande licensavgifter för säsongen 2023-2024.

Avgifter (SBTF)

OBS! I licensavgiften ingår olycksfallsförsäkring. Upplysningar lämnas av Svenska Bordtennisförbundet.

Licens och personuppgifter
Med hänvisning till GDPR, dataskyddsförodningen (gällande per 2018-05-25), vill vi upplysa om följande:

Med spelare förstås den som licenserar sig för förening ansluten till SBTF. Genom licenseringen är spelaren även licensierad i SBTF, samt försäkrad i Folksam. Genom att licensiera samtycker spelaren till att hans eller hennes personuppgifter registreras i SBTF: s dataregister för att SBTF skall kunna sköta sin verksamhet. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress och spelarkategori. Spelaren samtycker också till att vissa av personuppgifterna offentliggörs, oavsett mediaform, inom ramen för av SBTF sanktionerad verksamhet, samt att personuppgifter lämnas vidare till SBTF:s samarbetspartners.

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. SBTF ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får SBTF ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.