Värdegrund

 • Att få barn att drömma och få en framtidstro
 • Bli nyfikna, intresserade och motiverade av bra saker
 • Bli sedda av rätt anledning
 • Få testa och lyckas utifrån sin egen förmåga (finns i skollagen)
 • Bli någon i en gemenskap
 • Förstå och se sitt eget lärande
 • Vara respekterad för den schysta kompis man är
 • Känna sig trygg och stolt över sig själv
 • Få självinsikt
 • Känna att man betyder något för andra
 • Att förstå att man är unik
 • Få befinna sig i en trygg miljö där man har skoj,
  blir rättvist behandlad och inte kränkt eller mobbad